بارکدخوان تلفن همراه یا تبلت خود را روی تصویر زیر نگهدارید

 

 کاربر گرامی این ابزار ارتباط مستقیمی با مطالب سامانه ندارند و صرفاً جهت استفاده کاربران عزیز قرار گرفتند.